Kutatások

Laki Ildikó – Szabó Tamás (szerk.)

Nagyvárosi, városi és települ.si dilemmák a 21. században

Jelen kötetünk egy válogatás kíván lenni a városi, nagyvárosi és az agglomeráció vizsgálatainak köréből, azzal a céllal, hogy feltárja és mazsolázzon az ezredforduló utáni időszak jellemzően a városi lét vonatkozásában felmerülő területi – elsődlegesen igazgatási – és társadalmi problémák, jelenségek közül.

 

Letölthető pdf

„ A város, az emberi civilizációnak ez a bonyolult képződménye első rápillantásra könnyen megállapodott, kihűlt formának látszik, tehát statikus jellegűnek, holott kétségtelen, hogy a város az időben él, alakul, fejlődik s különböző erők hozzák létre és alakítják ki formáit.” (Granasztói Pál: Építészet, városépítés, társadalom) 

2015. augusztusában a Fóti Önkormányzat megbízásából megkezdtük a település Szociális Térképének elkészítését azzal a céllal, hogy feltérképezzük a település szociális és társadalmi helyzetének feltárását, jelenlegi problémáinak, illetve jövőbeni feladatainak meghatározására irányuló elképzelések összefoglalását. Egy település életét számos tényező alakítja, alapjaiban meghatározó tényezőként kell számon tartani földrajzi helyzetét, fekvését, a környező településekhez kapcsolódó viszonyát, helyi társadalmát, innovativitását, gazdaságban betöltött szerepét, közigazgatási pozícióját...

Letölthető pdf állomány

A Homo Oecologicus Alapítvány munkatársai a Pro-Conf Bt-vel együttműködve 2013-ban összefoglaló tanulmánykötetben[1] elemezték a globális klímaváltozás, a modern építésgazdaság, illetve a hazai ágazati szereplők motivációnak - s vele az ágazati párbeszéd - összefüggéseit. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Társadalmi Párbeszéd Bizottsága megbízásából és támogatásával készült tanulmánykötet szerzői igyekeztek holisztikusan megközelíteni a környezeti fenntarthatóság és az épületenergetika viszonyát. Deklarált célunk volt a tanulmánykötettel a globális és benne a közép-európai makroregionális éghajlati- és klímaváltozások jelentette determinációk (a környezeti hatásoknak való kitettség etc.) közepette a fenntartható építőipar hatékony lehetőségeinek kutatása a domináns demográfiai és egyéb társadalmi, gazdasági valamint ágazati, szakpolitikai aspektusok számbavételén keresztül. A lakhatáshoz, s így építőiparhoz kapcsolódóan olyan meghatározó és egyben aktuális kérdések is szóba kerültek, mint az „energiaszegénység” jelensége vagy a közüzemi energiaköltségek kérdése.

[1] Formanek László – Dr. Laki Ildikó – Szabó Tamás – Széman György – Vasali Zoltán: Megfelelés a fenntarthatóság követelményeinek, az épületenergetikai felújítások területi-társadalmi hatásai, különös tekintettel a foglalkoztatásra, társadalmi kohézióra és párbeszédre c. tanulmánykötet (Pro-Conf Bt. Budapest, 2013)

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019. 10. 12.

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019 szeptemberében jelent meg a Homo Oecologicus Alapítvány és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában a „Kényszerpályák és lehetőségek - A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet. A kiadvány a 2010-es kormányváltás óta eltelt időszak magyarországi községeket érintő közjogi, közpolitikai és igazgatási történéseinek szintetizálására vállalkozik. A községi tanulmánykötet fontos szakmai újítása az előző várostérségi kötethez képest, a...

Részletek

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek