Hírek, aktualitások

2019 szeptemberében jelent meg a Homo Oecologicus Alapítvány és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában a „Kényszerpályák és lehetőségek - A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet. A kiadvány a 2010-es kormányváltás óta eltelt időszak magyarországi községeket érintő közjogi, közpolitikai és igazgatási történéseinek szintetizálására vállalkozik. A községi tanulmánykötet fontos szakmai újítása az előző várostérségi kötethez képest, a tanulmányokhoz tematikusan kapcsolódó szakmai térképek, amelyek a kötet végén elhelyezett térképmellékletben találhatóak. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanulmánykötet szakmai írásait Pálné Kovács Ilona akadémikus professzor asszony lektorálta, jelentősen erősítve kezdeményezésünk szakmai dimenzióját.

Szeretnénk kiemelni a Magyar Faluszövetség, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA) támogatását, a két szervezet, mint fővédnökök segítették a projekt megvalósulását. Rajtuk kívül 12 magyarországi városi, nagyközségi, községi települési önkormányzat vállalt védnöki szerepet és támogatták a tanulmánykötet megszületését, név szerint Abasár Község Önkormányzata, Erdőkertes Község Önkormányzata, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Gyöngyöshalász Község Önkormányzata, Magyarnándor Község Önkormányzata, Nőtincs Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Szentes Város Önkormányzata, Szügy Község Önkormányzata, Visonta Község Önkormányzata, Zalabaksa Község Önkormányzata, valamint Zsámbék Város Önkormányzata. Köszönet a védnök önkormányzatoknak!

Bízunk benne, hogy jelen tanulmánykötet egyszerre aktuális és hiánypótló lesz, valamint segít még inkább felkelteni a figyelmet és közérdeklődést a községi önkormányzatiság ügyére és vele a magyar falu jelen- és jövőbeli helyzetére.

A kötet letölthető a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a TÖOSZ honlapjáról.

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) mutatkozott be az önkormányzati szektor számára a CONSTRUMA 2014. évi rendezvényén az ÖKO-CITY-n. Az energiahatékonyság, az önkormányzati fejlesztések és gazdálkodás kapcsolatáról tartott előadás-sorozaton, a CONSTRUMA 2014. ÉCA – ÖNKORMÁNYZATI KONFERENCIA keretében a HOMO OECOLOGICUS Alapítvány a szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatta az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével (EHÖSZ) karöltve megvalósított első hivatalos ÉCA képzési kurzus eddigi eredményeit, értékelését, a tapasztalatok hasznosításának jövőbeli lehetőségeit.

A konferencián az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) az önkormányzati szektor számára mutatta be az EU 2014-2020. költségvetési ciklusának kiemelt prioritásait, melyek közé tartozik a környezetvédelem, az energiahatékonyság, az innováció, a vállalkozásélénkítés és a foglalkoztatás-bővítés. Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA), mint oktatási- és képzési programcsomag alapvető célkitűzése, hogy a meglévő állami- és önkormányzati középületek fenntartásához, korszerűsítéséhez valamint az új középületek építéséhez kapcsolódó intézményi és igazgatási döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható fejlődés és energiatakarékos építésgazdasági filozófia, szakpolitika, technológiák, eljárások területén. A felvázolt célkitűzés érdekében a Homo Oecologicus Alapítvány szakmai koordinálása mellett megtörtént az ÉCA oktatás- és képzési programcsomag életre hívása, amely interdiszciplináris jellegű tematikájában, eszközeiben és képzési struktúrájában harmonikusan illeszkedik a kapcsolódó Európai Uniós, a magyarországi kormányzati szakpolitikai törekvésekhez, dokumentumokhoz (pl. kormányzati energiastratégia), valamint az épületenergetika és egészében véve az építőipar modern igényeihez, elvárásaihoz.

Az ÉCA komplex felnőttképzési program 2013 júliusában kapta meg a hivatalos felnőttképzési programakkreditációs tanúsítványt a Felnőttképzési Akkreditáló Testülettől (FAT) a PL-8227 programakkreditációs lajstromszám alatt. 2014. január 21-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet (NKE-VTI) döntése értelmében - a PK-0014-1312-MS nyilvántartásba vételi számon - bekerült a minősített, a közigazgatásban továbbképzési pontokat érő minősített közigazgatási programok jegyzékébe. A 80 órás Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) elvégzése 109 tanulmányi pontot jelent a kormánytisztviselők és önkormányzati köztisztviselők számára.

A konferencia szervezői párbeszédre törekednek az önkormányzati szektor – mint a konferencia elsőszámú célcsoportja - különböző szereplőivel, így legfőképpen a Fővárosi Önkormányzattal, a fővárosi kerületi önkormányzatokkal, a megyei jogú városokkal, a járásszékhely-városokkal, és egyéb városi és községi önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel. A szervezők a konferencia további célcsoportjaiként jelölték meg az államigazgatási szektor szereplőit,  a konszolidált egészségügyi intézményeket, járási kormányhivatalokat, megyei intézményfenntartó központokat, konszolidált egészségügyi intézményeket és egyéb állami intézményi kört (kormányhivatalok, központi hivatalok, háttérintézmények).

A HOMO OECOLOGICUS Alapítvány a konferenciának a CONSTRUMA ÖKO-CITY interaktív kiállítás berendezett workshop-területét jelölte ki, hogy a kiállítás résztvevői számára lehetőséget adjon az energiahatékony megoldások „testközeli” megismerésére, kipróbálására is.

A lokális szerepvállalás fontos szereplői a civilek és a helyi önkormányzatok. Nélkülük, az ő aktív szerepvállalásuk nélkül csak rendkívül féloldalas eredmények születhetnek, és a konkrét célok sokszor csak hangzatos jelszavakká válnak. Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző tapasztalatok és a felhalmozott tudás integrálására épül.

Az ÉCA alapvető célkitűzése, hogy a meglevő középületek – legyenek állami vagy önkormányzati tulajdonban – fenntartásához, korszerűsítéséhez, illetve az új középületek építéséhez kapcsolódó intézményi és igazgatási döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható fejlődés és energiatakarékos építőipari technológiák, eljárások területén.

Az ÉCA programkoncepció életre hívói a Homo Oecologicus Alapítvány, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, valamint a Terc Kereskedelmi és Szolgálató Kft. Az akkreditált felnőttképzési program első kurzusának ünnepélyes zárására, a hallgatók számára a tanúsítvány átadására 2014. február 14-én került sor. Az ünnepségen köszöntőt mondott és a tanúsítványokat átadta: Dr. Hízó Ferenc helyettes államtitkár‐ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés‐ és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság, valamint Schmidt Csaba országgyűlési képviselő, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége elnöke.

Dr. Hízó Ferenc helyettes államtitkár köszöntőjében napjaink legfontosabb globális stratégiai kérdéséről, az energiáról beszélt, mely alapjaiban határozza meg a nemzetgazdaság szerepvállalását. A hagyományos energiaforrások kimerülése és az új technológiák előretörésében az állam és az önkormányzatok, valamint a civil társadalom járhat elől leginkább példamutatással a gazdasági szereplők és végső soron az állampolgárok számára.

Az Európai Unió stratégiai programja, az EU 2020 alapvető szakpolitikai törekvései a magyarországi klíma- és energiapolitikai vállalásokat is tartalmazó Nemzeti Reform Programban (NRP) kerültek a nyilvánosság elé. Ennek legfontosabb kapcsolódó vállalásai a megújuló energiaforrások arányának 14,65%-ra emelése, az energiahatékonyság 10%-os növelése, illetve az üvegházhatású gázkibocsátás legfeljebb 10%-os növelése a 2005-ös értékhez képest.

„Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!” – a Paul Mc Cartney-tól  származó jelmondatot a természetvédők tűzték zászlajukra. Ma már meghatározó gondolkodást, cselekvési programot jelent a lokális szerepvállalás szereplői, a civilek és a helyi önkormányzatok részére. A pozitív lokális megoldások révén - amelyekre egyre több magyarországi példa is adódik, a helyi önkormányzatok érdemben tudnak hozzájárulni a kormányzati energiapolitika sikeréhez és a közösen kitűzött célokhoz.

Követendő és jó példa az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) kezdeményezése, és az annak révén megvalósult első ÉCA képzési kurzus, amelynek befejezése a mai ünnepség apropója. Az ÉCA nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző szektorok kooperációjára, valamint a tapasztalatok és felhalmozott tudás integrálására épül. Az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetségének (EHÖSZ) részvétele pedig példa lehet az önkormányzati szektor más szereplői számára is.

A helyettes államtitkár végezetül gratulált a hallgatóknak, akik először végezték el a képzést, remélve, hogy hatékonyan használják az ÉCA képzésen megszerzett tudást és ismeretanyagot, valamint további sok szakmai sikert kívánt mind a program, mind a programban részt vett önkormányzati munkatársak számára.


Háttér információ

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) alapvető célkitűzése, hogy a meglévő középületek - legyenek állami vagy önkormányzati tulajdonban - fenntartásához, korszerűsítéséhez, illetve az új középületek építéséhez kapcsolódó intézményi és igazgatási döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható fejlődés és energiatakarékos építőipari filozófia (technológiák, eljárások) területén.

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) alapja egy 80 órás felnőttképzési program, amely 2013 nyarán megkapta a hivatalos akkreditált program státuszt a Felnőttképzési Akkreditáló Testülettől (FAT). A program kialakításában egyetemi és főiskolai oktatók, tudományos kutatók és gyakorlati szakemberek vettek részt. A program kialakítása a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot a zászlajára tűző Homo Oecologicus Alapítvány, valamint az építőipari oktatásban és kiadványszerkesztésben ismert Terc Kft. közös együttműködésében történt.

A képzési program életre hívásával az ötletadó Homo Oecologicus Alapítvány célja egy olyan multidiszciplináris szakmai alapokon álló képzési tematika létrehozása volt, amely segítségével az állami és önkormányzati középületek, ingatlanok korszerűsítésében érintett piaci iparági szereplők (anyaggyártók, kivitelezők, tervező irodák, közbeszerzés szakemberek) illetve a különböző szintű állami, települési önkormányzati döntéshozók és munkatársak bepillantást nyerhetnek a modern építésgazdaság és energia-hatékony eljárások műszaki, jogi- és közpolitikai vonatkozásaiba. Az ÉCA tudásanyag és filozófia elsajátításával a képzésben résztvevők képesek lesznek magabiztosan értelmezni az energiahatékonyság fogalmát, különbséget tehetnek a piacon található technológiák között, valamint megértik és tisztában lesznek a kapcsolódó jogszabályi és közbeszerzési szabályozásokkal, irányadó pénzügyi- és pályázati attitűdökkel.


Az Épületenergetikai Civil Akadémia előzménye

Az Épületenergetikai Civil Akadémia létrejöttében nagyon fontos motivációs tényező volt a 2012. november 22.-én az azonos címmel megtartott szakmai konferencia, amely az Országház Vadásztermében került megrendezésre az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottság Energetikai Albizottságának szakmai védnöksége alatt. Ekkor gyűltek először szervezett keretek között össze a környezeti fenntarthatóság, az energiahatékonyság és épületenergetika hármas jelszava alatt a témában érintett különböző kormányzati, parlamenti, önkormányzati, tudományos-felsőoktatási és nem utolsósorban iparági piaci szereplők. Az egész napos konferencián a témakör meghatározó dimenziói mellett bemutatásra kerültek ún. jó gyakorlatok (best practices), azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyfajta közös gondolkodás induljon meg a hazai gazdasági és közigazgatási (állam- és önkormányzatok), valamint a civil társadalom (tudományos szféra és civil szervezetek) szereplői között a magyarországi lehetőségekről, továbblépési alternatívákról.

Homo Oecologicus Alapítvány és az ÉCA, mint akkreditált felnőttképzési program

A 2012. novemberi ÉCA konferencia hatására született meg az elképzelés, hogy szülessen egy szakmailag magas színvonalú akkreditált felnőttképzési program, amely a célkitűzés stratégiai bázisául szolgál. Ennek érdekében került megalapításra a Homo Oecologicus Alapítvány, amely az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA), mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál hivatalosan bejegyzett programkoncepció tulajdonosaként összehangolja, koordinálja, szervezi és működteti a kapcsolódó tudományos, oktatási és kommunikációs tevékenységet.

Az Alapítvány létrehozásával párhuzamosan Dr. Pálvölgyi Tamásnak, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezető kutatójának, valamint a Homo Oecologicus Alapítvány kurátorának vezetésével megindultak az ÉCA, mint akkreditált felnőttképzési program kialakításának munkálatai. Számos, a saját témakörében elismert tudományos szakértő és gyakorlati szakember vett részt ebben a fázisban. Az ÉCA minél sikeresebb előkészítése érdekében a Homo Oecologicus Alapítvány együttműködést alakított ki a hazai felnőttoktatás több mint két évtizede jól ismert szereplőjével a Terc Kft.-vel – aki, mint az ÉCA programakkreditálójaként, illetve infrastrukturális közreműködőként vesz részt a közös tevékenységben. A gondos előkészítésnek is köszönhetően a Felnőttképzési Akkreditációs Tanács már az akkreditációs kérelem benyújtását követő első körben támogatásáról biztosította az ÉCA programkoncepciót 2013. júliusban.

 

Együttműködés az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetségével (EHÖSZ) és az első ÉCA kurzus (2013. november – 2014. január)

A 2013. novemberben induló első ÉCA kurzus szakmai együttműködő partnere a közel kéttucat települési önkormányzatot magában tömörítő Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ) lett, amely az energiahatékonyság egyik kiemelkedő önkormányzati alapú szereplője. Az ÉCA hivatalos nyitónapjára Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában kerül megrendezésre 2013. november 8-án. Az egyes oktatási napok 2013. november és 2014. január között a Terc Kft. fővárosi oktatási- és konferenciaközpontjában kerültek megrendezésre. A kurzus magában foglalt egy egész napos kirándulást is, ahol különböző dunántúli (tatai, győri mosonmagyaróvári) energia-hatékony önkormányzati beruházásokat és technológiákat tekintettünk meg.

Elképzelések az ÉCA jövőre vonatkozólag

A gondos előkészítésnek is köszönhetően a Felnőttképzési Akkreditációs Tanács akkreditálta  ÉCA programkoncepciót 2014.január 21-én PK-0014-1312-MS számon 109 pontértékkel, ami azt jelenti, hogy az Épületenergetikai Civil Akadémia a közszolgálatban dolgozók hivatalos továbbképzési anyagainak részévé válik
Jelenleg is folynak az előkészítő tárgyalások az ÉCA 2014. évi kurzusai kapcsán, illetve a program szakmai (tartalmi, módszertani) továbbfejlesztése is napirenden van. A Homo Oecologicus Alapítvány középtávú célja felkutatni a témában leginkább érintett szereplőket, és olyan közös programokat kialakítani, működtetni, amelyek hatékonyan szolgálják a megfogalmazott stratégiai irányokat.

A tatabányai Városházán tartották meg az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége és a Épületenergetikai Civil Akadémia első képzési napját. Az összesen 78 órás akkreditált felnőttképzési program célja, hogy a polgármesteri hivatalok illetékes munkatársainak tájékoztatást nyújtson a fenntartható fejlődés és az épületenergetika aktuális feladatairól.

Moskovics Krisztinától, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége ügyvezető titkárától, egyúttal a tatabányai Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: a Civil Akadémia és a Szövetség elképzelései összhangban vannak, ezért is támogatják a képzéssorozatot. Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens, a konferenciát szervező Homo Oecologicus Alapítvány kurátora elmondta: a képzés célja, hogy a résztvevők a rendkívül gyorsan változó szakmai és jogi környezetben olyan tudáshoz jussanak, melyet a gyakorlatban is alkalmazhatnak. A képzés jelentősége abban rejlik, hogy állomásain a szakmák képviselői és szakértői ismereteket, információkat cserélhetnek, a jogi és műszaki tudnivalók mellett pedig egyúttal szemléletet, gondolkodásmódot is átadnak a résztvevőknek. Az Épületenergetikai Civil Akadémia életre hívóinak célja egy olyan képzési tematika létrehozása volt, amely segítségével a különböző szintű települési döntéshozók és munkatársak bepillantást nyerhetnek a modern építésgazdaság és energia-hatékony eljárások műszaki, jogi- és közpolitikai vonatkozásaiba – fogalmazott Dr. Pálvölgyi Tamás. A képzés szervezői megköszönték az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének a partnerséget, majd abbéli reményüket fejezték ki, hogy a jövőben minél több önkormányzat fog csatlakozni a Szövetség programjához.

Forrás: Tatabánya Város Honlapja

Holisztikus szemlélettel a fenntarthatóság jegyében vág neki a munkának az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) – szinte szlogenként tekint a tanítva tanulni és a tanulva tanítani gondolatra. A program keretében önkormányzati szakembereket képeznek épületenergetikai beruházások menedzselésére. A célokról és a módszerről a programot kidolgozó Homo Oecologicus Alapítvány elnökével, Széman Györggyel és Szabó Tamás ügyvezető elnökkel beszélgettünk.

Hogyan született meg az Épületenergetikai Civil Akadémia?

Széman György – Az ÉCA egy olyan, a világot jelenleg foglalkoztató energetikai paradigmára épül, amely átszövi az élet minden területét: hogyan lehet mégis fenntartható, ami fenntarthatatlan. Kitörési pontokat kell keresnünk, méghozzá a technológia oldaláról és az életmód oldaláról egyaránt. Ez az alapítvány célja, amely interdiszciplináris tudást szeretne közvetíteni kutatóhelyekkel, bevonva a kormányzatot, az önkormányzatokat, szakmai képviselőket, érdekképviseleteket. Átfogó, teljességre törekvő szemléletre van szüksége a társadalomnak és a gazdaságnak egyaránt.

Szakmai platform tehát az ÉCA?

Szabó Tamás – Kifejezetten szakmai platform jelleget próbál ölteni, kapcsolatokat építünk a klasszikus közhatalmi intézményekkel, de a tudományos, oktatói szféra irányába egyformán. Lényeges, hogy az ÉCA egy akkreditált felnőttképzési program, ez biztosítja a szakmai legitimációt. Az Épületenergetikai Civil Akadémiát rövidítve – élve a szójáték adta lehetőséggel – hívjuk ÉCÁ-nak, ugyanakkor écát,tehát ötleteket és használható tudást szeretnénk átadni.

Honnan várnak hallgatókat?

Sz. Gy. – Minden olyan hallgatót szeretettel várunk, akiket a racionális energiafelhasználás és a racionális működés érdekel. A fókuszcsoport az önkormányzatok köre, mert a 2014–2020-as fejlesztési források nagy része az önkormányzati, állami intézményrendszerek energetikai megújítására irányul. A döntés-előkészítőket szeretnénk „megfertőzni” egyfajta holisztikus szemlélettel, ami olyan tudást biztosít számukra, melynek birtokában jó gazdái lehetnek az elkövetkezendő projekteknek: megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb megoldást a közösségi források legcélszerűbb felhasználásával.

A gyorsan változó szakmai környezetben hogyan tud az akadémia megfelelni az elvárásoknak?

Sz. T. – Cél, hogy közvetlenül tudjuk interpretálni a technológiai és a jogszabályi változásokat, előbb-utóbb pedig azt szeretnénk, hogy indikátorszerepet is elérjünk. A közelmúltban az önkormányzatokat egy sor változás érintette, például az adósság-konszolidáció, vagy az, hogy sok önkormányzati feladat visszakerült az államhoz. Mozgástér keletkezett az önkormányzatok gazdálkodásában. Nagy kérdés, hogy milyen fejlesztési irányokat fognak a helyhatóságok felvállalni. Az ener- giahatékonyság a közeljövő legfontosabb aktualitása lehet.

Elkészült a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia, amit társadalmi vitára bocsátanak. Véleményezik?

Sz. Gy. – A közeljövőben megnézzük, hogy milyen feladatokat jelent a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia. Fontos, hogy egy aktív párbeszéd alakuljon ki, tanulva tanítani és tanítva tanulni szeretnénk, a döntéshozókkal, a társadalomtudománnyal foglalkozókkal és az alkalmazókkal egyaránt.

Akik eljönnek az akadémiára, energetikai ismeretek mellett szemléletet is kapnak. Például azzal kapcsolatosan, hogy a racionális energiafelhasználás megteremtése hogyan hat a közösségépítésre. Erről van szó?

Sz. Gy. – Pontosan erről. Amikor baj van, akkor a közösségépítés elsődleges. A klímaváltozásról, a fenntarthatóságról van szó, elsődleges, hogy a közösség tagjai együttműködjenek, egyetértésben cselekedjenek. Amikor tíz embert megkérdeznek, hogy a környezetvédelem fontos-e, akkor mindenki azt feleli, igen. Ugyanakkor a saját életében például áram alatt hagyja a készülékeit, mert úgy kényelmesebb. A közösségnek fontos szemléletformáló szerepet kell vállalnia.

Sz. T. – Az ismeretek átadása mellett a legjobb gyakorlatok bemutatása sem maradhat el. Olyan jó példákat is szeretnénk ismertetni, amelyek itt vannak a közelünkben, 30-40 vagy éppen 100 kilométerre. Számítunk a hallgatóként részt vevő önkormányzati dolgozók tapasztalataira is, hiszen egy interaktív információcsere a cél. Az ÉCA kialakításában államigazgatási szakemberek és felsőoktatásban dolgozók is közreműködtek.

Milyen hosszú egy kurzus?

Sz. Gy. – A jelenlegi akkreditált formájában 80 óra. Minden modul végén van egy gyakorlati modul. Természetesen vannak köztük különböző szituációs gyakorlatok is. Első projektünkben az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége állt mellénk, az oktatás bázisát a TERC Oktatási Kft. biztosítja, és elindult az első kurzus több, mint tíz önkormányzat részvételével.

máté – atiz

A környezeti- és műszaki fenntarthatóságot a zászlajára tűző Homo Oecologicus Alapítvány, az építőipari oktatással és kiadványszerkesztéssel foglalkozó Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel való együttműködés keretében létrehozott egy 80 órás felnőttképzési programot Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) elnevezés alatt, amely idén nyáron megkapta a hivatalos akkreditált program státuszt a Felnőttképzési Akkreditáló Testülettől (FAT). A program kialakításában egyetemi és főiskolai oktatók, tudományos kutatók és gyakorlati szakemberek vettek részt.

A képzési program életre hívásával célunk egy olyan multidiszciplináris szakmai alapokon álló képzési tematika létrehozása volt, amely segítségével az állami és önkormányzati középületek, ingatlanok korszerűsítésében érintett piaci iparági szereplők (anyaggyártók, kivitelezők, tervező irodák, közbeszerzés szakemberek) illetve a különböző szintű állami, települési önkormányzati döntéshozók és munkatársak bepillantást nyerhetnek a modern építésgazdaság és energia-hatékony eljárások műszaki, jogi- és közpolitikai vonatkozásaiba. Az ÉCA tudásanyag és filozófia elsajátításával a képzésben résztvevők képesek lesznek magabiztosan értelmezni az energiahatékonyság fogalmát, különbséget tehetnek a piacon található technológiák között, valamint megértik és tisztában lesznek a kapcsolódó jogszabályi és közbeszerzési szabályozásokkal, irányadó pénzügyi- és pályázati attitűdökkel.

A 2013. novemberben induló első ÉCA kurzus szakmai együttműködő partnereként köszönhetjük az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségét (EHÖSZ) is, amelynek köszönhetően számos önkormányzati döntéshozó is részt vesz a képzésen. Az ÉCA nyitónapja, benne egy sajtónyilvános ünnepséggel, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában kerül megrendezésre 2013. november 8.-án (péntek). Az egyes oktatási napok 2013. novemberében és 2014. januárjában pénteki napokon a Terc Kft. fővárosi oktatási- és konferenciaközpontjában (Budapest, XIV. kerület langó park 9.) lesznek. A kurzus magában foglal egy egész napos buszos kirándulást is, ahol magyarországi és ausztriai energia-hatékony beruházásokat fogunk megtekinteni. Az ÉCA konkrét atási tematikáját időpontokkal a következő napokban mind a Terc honlapján (www.terc.hu), mind a Homo Oecologicus Alapítvány internetes oldalán (www.hoec.hu) elérhető lesz.

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019. 10. 12.

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019 szeptemberében jelent meg a Homo Oecologicus Alapítvány és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában a „Kényszerpályák és lehetőségek - A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet. A kiadvány a 2010-es kormányváltás óta eltelt időszak magyarországi községeket érintő közjogi, közpolitikai és igazgatási történéseinek szintetizálására vállalkozik. A községi tanulmánykötet fontos szakmai újítása az előző várostérségi kötethez képest, a...

Részletek

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek