Holisztikus szemlélettel a fenntarthatóság jegyében vág neki a munkának az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) – szinte szlogenként tekint a tanítva tanulni és a tanulva tanítani gondolatra. A program keretében önkormányzati szakembereket képeznek épületenergetikai beruházások menedzselésére. A célokról és a módszerről a programot kidolgozó Homo Oecologicus Alapítvány elnökével, Széman Györggyel és Szabó Tamás ügyvezető elnökkel beszélgettünk.

Hogyan született meg az Épületenergetikai Civil Akadémia?

Széman György – Az ÉCA egy olyan, a világot jelenleg foglalkoztató energetikai paradigmára épül, amely átszövi az élet minden területét: hogyan lehet mégis fenntartható, ami fenntarthatatlan. Kitörési pontokat kell keresnünk, méghozzá a technológia oldaláról és az életmód oldaláról egyaránt. Ez az alapítvány célja, amely interdiszciplináris tudást szeretne közvetíteni kutatóhelyekkel, bevonva a kormányzatot, az önkormányzatokat, szakmai képviselőket, érdekképviseleteket. Átfogó, teljességre törekvő szemléletre van szüksége a társadalomnak és a gazdaságnak egyaránt.

Szakmai platform tehát az ÉCA?

Szabó Tamás – Kifejezetten szakmai platform jelleget próbál ölteni, kapcsolatokat építünk a klasszikus közhatalmi intézményekkel, de a tudományos, oktatói szféra irányába egyformán. Lényeges, hogy az ÉCA egy akkreditált felnőttképzési program, ez biztosítja a szakmai legitimációt. Az Épületenergetikai Civil Akadémiát rövidítve – élve a szójáték adta lehetőséggel – hívjuk ÉCÁ-nak, ugyanakkor écát,tehát ötleteket és használható tudást szeretnénk átadni.

Honnan várnak hallgatókat?

Sz. Gy. – Minden olyan hallgatót szeretettel várunk, akiket a racionális energiafelhasználás és a racionális működés érdekel. A fókuszcsoport az önkormányzatok köre, mert a 2014–2020-as fejlesztési források nagy része az önkormányzati, állami intézményrendszerek energetikai megújítására irányul. A döntés-előkészítőket szeretnénk „megfertőzni” egyfajta holisztikus szemlélettel, ami olyan tudást biztosít számukra, melynek birtokában jó gazdái lehetnek az elkövetkezendő projekteknek: megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb megoldást a közösségi források legcélszerűbb felhasználásával.

A gyorsan változó szakmai környezetben hogyan tud az akadémia megfelelni az elvárásoknak?

Sz. T. – Cél, hogy közvetlenül tudjuk interpretálni a technológiai és a jogszabályi változásokat, előbb-utóbb pedig azt szeretnénk, hogy indikátorszerepet is elérjünk. A közelmúltban az önkormányzatokat egy sor változás érintette, például az adósság-konszolidáció, vagy az, hogy sok önkormányzati feladat visszakerült az államhoz. Mozgástér keletkezett az önkormányzatok gazdálkodásában. Nagy kérdés, hogy milyen fejlesztési irányokat fognak a helyhatóságok felvállalni. Az ener- giahatékonyság a közeljövő legfontosabb aktualitása lehet.

Elkészült a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia, amit társadalmi vitára bocsátanak. Véleményezik?

Sz. Gy. – A közeljövőben megnézzük, hogy milyen feladatokat jelent a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia. Fontos, hogy egy aktív párbeszéd alakuljon ki, tanulva tanítani és tanítva tanulni szeretnénk, a döntéshozókkal, a társadalomtudománnyal foglalkozókkal és az alkalmazókkal egyaránt.

Akik eljönnek az akadémiára, energetikai ismeretek mellett szemléletet is kapnak. Például azzal kapcsolatosan, hogy a racionális energiafelhasználás megteremtése hogyan hat a közösségépítésre. Erről van szó?

Sz. Gy. – Pontosan erről. Amikor baj van, akkor a közösségépítés elsődleges. A klímaváltozásról, a fenntarthatóságról van szó, elsődleges, hogy a közösség tagjai együttműködjenek, egyetértésben cselekedjenek. Amikor tíz embert megkérdeznek, hogy a környezetvédelem fontos-e, akkor mindenki azt feleli, igen. Ugyanakkor a saját életében például áram alatt hagyja a készülékeit, mert úgy kényelmesebb. A közösségnek fontos szemléletformáló szerepet kell vállalnia.

Sz. T. – Az ismeretek átadása mellett a legjobb gyakorlatok bemutatása sem maradhat el. Olyan jó példákat is szeretnénk ismertetni, amelyek itt vannak a közelünkben, 30-40 vagy éppen 100 kilométerre. Számítunk a hallgatóként részt vevő önkormányzati dolgozók tapasztalataira is, hiszen egy interaktív információcsere a cél. Az ÉCA kialakításában államigazgatási szakemberek és felsőoktatásban dolgozók is közreműködtek.

Milyen hosszú egy kurzus?

Sz. Gy. – A jelenlegi akkreditált formájában 80 óra. Minden modul végén van egy gyakorlati modul. Természetesen vannak köztük különböző szituációs gyakorlatok is. Első projektünkben az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége állt mellénk, az oktatás bázisát a TERC Oktatási Kft. biztosítja, és elindult az első kurzus több, mint tíz önkormányzat részvételével.

máté – atiz

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek

Az Épületenergetikai Civil Akadémia bemutatkozása a CONSTRUMÁN

2014. 04. 02.

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) mutatkozott be az önkormányzati szektor számára a CONSTRUMA 2014. évi rendezvényén az ÖKO-CITY-n. Az energiahatékonyság, az önkormányzati fejlesztések és gazdálkodás kapcsolatáról tartott előadás-sorozaton, a CONSTRUMA 2014. ÉCA – ÖNKORMÁNYZATI KONFERENCIA keretében a HOMO OECOLOGICUS Alapítvány a szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatta az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével (EHÖSZ) karöltve megvalósított első hivatalos ÉCA képzési kurzus eddigi eredményeit...

Részletek

Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) első kurzusának ünnepélyes zárása

2014. 02. 13.

A lokális szerepvállalás fontos szereplői a civilek és a helyi önkormányzatok. Nélkülük, az ő aktív szerepvállalásuk nélkül csak rendkívül féloldalas eredmények születhetnek, és a konkrét célok sokszor csak hangzatos jelszavakká válnak. Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző tapasztalatok és...

Részletek