Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

 

Uzzoli Annamária – Egedy Tamás A gazdasági válság hatása az egészség-egyenlőtlenségek területi különbségeire – A városok mint a túlélés zálogai?

A válságjelenségeknek (pl. munkanélküliség, jövedelemcsökkenés, fogyasztás visszaesése) közvetlenül és áttételesen is szerepük van az egészéggel kapcsolatos folyamatokban. A gazdasági válság egészségre gyakorolt hatásai viszont nemcsak a munkaerő-piaci pozíciótól és a jövedelemszinttől függnek, hanem a meglévő társadalmi és egészség-egyenlőtlenségek mértékétől és azok területi megjelenési formáitól is. Felméréseink és a statisztikai adatok arról tanúskodnak, a településhierarchia magasabb szintjein elhelyezkedő településeken kedvezőbbek a munkalehetőségek és magasabb a várható élettartam, így a városok összességében kedvezőbb életlehetőségeket kínálnak a lakóik számára, és ez kedvezően hat a városlakók egészségi és egészségügyi helyzetére. Az egészség-egyenlőtelenségek szempontjából tehát a városok szerepét újra kell értelmeznünk a gazdasági válságok idején. Kutatási eredményeink segítségével az előadásban felvázoljuk a hazai egészségegyenlőtlenségek területi különbségeit, különös tekintettel a városok lehetséges szerepére az egészségügyi helyzet javításában.

Jelinek Csaba "A kettészakadó város – A térbeli és társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos politikák kritikai olvasata

Az 1970-es évektől kezdve a világ számos „fejlett” országában növekedni kezdtek a társadalmi egyenlőtlenségek. A volt szocialista blokk országaiban 1989 után vált különösen látványossá az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportok leszakadása. A várospolitikák (és tágabban a területi alapú politikák) szempontjából különösen fontos kérdés, hogy a társadalmi polarizációnak milyen térbeli dinamikái vannak. Magyarország esetében a leggyakrabban elemzett társadalmi-térbeli formák a leszakadó, számos társadalmi problémával küzdő kistérségek, illetve a városokban található szegregátumok. Jelen előadás a városi szegregáció problémájából indul ki, és azt vizsgálja, hogy az elmúlt évtizedek egyik egyre gyakrabban alkalmazott várospolitikai eszköze, a városrehabilitáció milyen feltételek mellett tudja hatékonyan kezelni a térbeli és társadalmi kirekesztés problémáját, illetve mik a korlátai az alacsonyabb státuszú rétegek élhetőbb, egészségesebb környezethez való hozzáférésének a biztosításában."

Alföldi György: Városnegyed - Társadalom - Megújulás, Budapest - Józsefváros, Magdolna negyed példáján keresztül

2005-ben indult meg Józsefvárosban a szociális-városrehabilitáció. Ez a kísérleti program - amely Európa nyugati felében már bejáratott, standard beavatkozási forma - budapesten először került kipróbálásra, és a “technológia” azóta sem vált általánossá a magyar gyakorlatban. Az Európai Uniós támogatásokkal ugyanakkor az országban és budapesten több kisebb program indult el és valósult meg. A szociális-városrehabilitáció újdonsága az, hogy együttesen foglalkozik a városalkotó szövet valamennyi elemének “megújításával” kiemelten a szocio-ökonómia környezettel. A Józsefváros - Magdolna Negyedben 10 éve zajlik a program érdemes áttekinteni, mi történt ez alatt az időszak alatt, milyen új elemek jelentek meg, a városnegyed fizikai megújulása mennyiben, van összefüggésben a társadalom megújulásával. A városnegyed leromlott lakóépületeinek megújulása, a létrehozott rekreációs felületek mennyiben tudják az itt élők egészségi állapotát javítani, annak ellenére, hogy személyes gazdasági pozíciójuk keveset tud emelkedni.

Laki Ildikó: Egészség és városfejlesztés- Egészséges városfejlesztés

Az egészséges város – egészséges városfejlesztés fogalmának megjelenése már az 1930-as években „bevett városfejlesztési eleme” volt a skandináv országok városfejlesztési stratégiáinak. Ennek a fejlesztési formának az izgalmasságát talán az adja, hogy olyan komplex fejlesztésekkel kívánják élhetőbbé tenné az amúgy túlzsúfolt, olykor élhetetlen településeket, amelyek még az egészséges életmódot is kikényszerítik a helyben élőktől (pl. bicikli használat, egészséges épületek létrehozása stb.). Az előadás egyfelől gyakorlati példákon keresztül mutatja be az ún. egészséges városok körét, másfelől adatokon keresztül illusztrálja a betegség és város, település és életforma formációkat. az adatokon keresztül arra is választ kaphatunk, vajon mennyire egészségesek a városok működésükben, társadalmukban, illetve milyen törekvések mutatkoznak a városok és lakóik oldaláról, hogy a saját településük az egészségessé váljanak az elkövetkező időszakban.

 

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek

Az Épületenergetikai Civil Akadémia bemutatkozása a CONSTRUMÁN

2014. 04. 02.

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) mutatkozott be az önkormányzati szektor számára a CONSTRUMA 2014. évi rendezvényén az ÖKO-CITY-n. Az energiahatékonyság, az önkormányzati fejlesztések és gazdálkodás kapcsolatáról tartott előadás-sorozaton, a CONSTRUMA 2014. ÉCA – ÖNKORMÁNYZATI KONFERENCIA keretében a HOMO OECOLOGICUS Alapítvány a szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatta az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével (EHÖSZ) karöltve megvalósított első hivatalos ÉCA képzési kurzus eddigi eredményeit...

Részletek

Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) első kurzusának ünnepélyes zárása

2014. 02. 13.

A lokális szerepvállalás fontos szereplői a civilek és a helyi önkormányzatok. Nélkülük, az ő aktív szerepvállalásuk nélkül csak rendkívül féloldalas eredmények születhetnek, és a konkrét célok sokszor csak hangzatos jelszavakká válnak. Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző tapasztalatok és...

Részletek