A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

A két szervezet közös gondozásában megjelent aktuális városi és agglomerációs írásokból összeállított tanulmánykötet bemutatóján dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára mondott kiadói köszöntőt. A főtitkár - aki a kötetben várostérségi közlekedéspolitika témájában írt tanulmányt – felhívta a figyelmet a kiadvány tartalmi sokszínűségére, amely szakmai színvonalával magasra emeli a kötet értékét.

Elmondta: a kötet apropóját egy közel három évvel ezelőtti közös önkormányzati kutatás jelentette. Köszönetet mondott Laki Ildikónak és Szabó Tamásnak, a kötet szerkesztőinek, valamint a tanulmányok szerzőinek, hogy munkájukkal hozzájárultak a könyv létrejöttéhez. Rámutatott: a kötet megvalósulását jelentősen elősegítették a felkért védnökséget elfogadó települési – benne nagyvárosi, járásszékhely városi, illetve egyéb városi és községi – támogatások, amelyek közül, mint mondta: fontos kiemelni Budapest főváros – mint kiemelt fővédnök – anyagi támogatását.

Szabó Tamás, a kiadvány társszerkesztője a könyvbemutatón elmondta: a kötet szerkesztőinek célkitűzése az ezredforduló utáni várostérségi önkormányzati közpolitikai folyamatok bemutatására korlátozódott eredetileg, azonban ahogy felmerültek az újabb és újabb tanulmányötletek, megtörtént a szembesülés azzal, hogy az elgondolt tartalmi keret túlságosan szűk, ezért született meg a döntés, hogy a várostérségi önkormányzati közpolitikai szűkebb tematikán túlmutató, de a városi lét vonatkozásában kurrens témajavaslatok is bekerülhessenek a projektbe. Így állt össze végül egy 8 tanulmányból, valamint 1 nagyvárosi településvezetői (Debrecen) interjúból felépülő tanulmánykötet-tematika.

A kiadványt gondozó szerkesztők nem titkolt törekvése volt, hogy a bemutatni szánt témakörök, tanulmányok a szűkebb szakmai közvélemény mellett akár a szélesebb, a téma iránt fogékony nagyközönség számára is érthető, áttekinthető és befogadható formában kerüljenek átadásra – mondta Szabó Tamás.

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői: Zongor Gábor, Laki IldikóGyergyák FerencKelő Johanna, Kaiser TamásCsider László, Bujdosó András, Szabó Tamás

 

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019. 10. 12.

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019 szeptemberében jelent meg a Homo Oecologicus Alapítvány és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában a „Kényszerpályák és lehetőségek - A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet. A kiadvány a 2010-es kormányváltás óta eltelt időszak magyarországi községeket érintő közjogi, közpolitikai és igazgatási történéseinek szintetizálására vállalkozik. A községi tanulmánykötet fontos szakmai újítása az előző várostérségi kötethez képest, a...

Részletek

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek