2019. szeptember 17-én került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) a Homo Oecologicus Alapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában megjelent „Kényszerpályák és lehetőségek - A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet ünnepélyes könyvbemutatója. A rendezvény az egyetemen idén ötödik alkalommal megrendezett, „Önkormányzatiság napjainkban” konferenciasorozat keretébe ágyazódott. Budai Balázs Benjámin tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy az NKE számára fontos kérdés az önkormányzatiság, s vele a községek vizsgálata. Smuk Péter, az Államtudományi és Európai Tanulmányok Kar (NKE-ÁNTK) dékánja kiemelte, a magyar államiságban jelentős hagyományai vannak az önkormányzatiságnak, ugyanakkor „az elmúlt évek közigazgatási reformjai, szabályozási változásai komoly kihívásokat jelentettek”. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke Schmidt Jenő köszöntőjében kiemelte: ma az önkormányzati törvény nem nevesíti a településtípusokat, mindenkire egyformán vonatkozó feladatokat ír elő, a kérdés azonban az, ezeket mennyire képesek ellátni az adott települések. „Nagy eltérés van a települések között”- hangsúlyozta, majd hozzátette: háromszáz település van, ami képes önkormányozni, a többi az állami finanszírozásra van hagyatkozva. Véleménye szerint az önkormányzatoknak jelenleg csekély szerep jut az államigazgatásban, a helyi ügyek vitelében viszont meghatározó a tevekénységük. „A kormányzat ezt felismerve hirdette meg a Magyar Falu Programot”- tette hozzá Schmidt Jenő, aki szerint a városokban lakók száma tovább fog növekedni a jövőben. Szabó Gellért a Magyar Faluszövetség elnöke szerint a társadalmi felelősség testközelből leginkább faluhelyen érezhető. A Kényszerpályák és lehetőségek: A tanulmánykötetről kifejtette, hogy az átfogó képet ad a múltról, a jelenről és javaslatokat is megfogalmaz. A Faluszövetség elnökének beszéde után a kötetben tanulmányt író szakértők fejtették ki álláspontjaikat a községi igazgatás különböző dimenzióiról.Szabó Tamás, a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke a kötet szakmai bemutatásának keretében a könyvhöz kapcsolódó dilemmák közül kiemelte az apróvárosok szerepét, amelyek közjogi szempontból habár városok, funkciójukat illetően viszont sokkal inkább a falvak szintjén működnek. Bekényi József a kistelepülési önkormányzatiság jelenét és jövőjét mutatta be a hatályos szabályozás tükrében. A Belügyminisztérium Önkormányzati Módszertani Főosztály főosztályvezetője szerint kettősség jellemzi a témát: a kistelepüléseket és az önkormányzatokat egymással azonosítva szokták használni, pedig messze nem ugyanaz a kettő. „A településeken élők jövőképe nem az önkormányzati rendszertől függ, de működése és az államszervezetben betöltött szerepe, kapcsolata az adott szakpolitikákat nagyban meghatározza”- vélekedett. Gyergyák Ferenc a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára előadásában beszámolt a TÖOSZ Modern Falvak Munkacsoport tevékenységéről, érintve az agglomerációs, az idegenforgalmi szerepkörű, a tanyás és a hátrányos helyzetű települések jelenét. A főtitkár szerint korlátot jelent a kötelező társulások és a közös önkormányzati hivatalok kérdése. „A törvényalkotó nem szabályozza, hogy a közös önkormányzati hivatalnak milyen szervezeti struktúrában kell működnie”-, a megoldást a közös önkormányzati hivatal jogintézményére vonatkozó hatályos jogi szabályozás felülvizsgálata és finomhangolása jelentheti. Hoffman István egyetemi tanár a települési önkormányzatok fakultatív feladatellátásáról beszélt, jelezve az új szabályozási környezet (szűkebb önkormányzati hatásköri lista; feladatfinanszírozás etc.) már most látható hatásait a kistelepülések fakultatív feladatellátásában. Kelő Johanna jogász, közigazgatási szakértő a járási hatósági igazgatás kistelepülési megvalósulását járta körbe, előadásában – csakúgy, mint a kötetbe írott tanulmányában – kiemelt szerepet kapott a települési ügysegédek, a kormányablakok valamint az ún. KAB-buszok működésének a vizsgálata.

 

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019. 10. 12.

Községi tanulmánykötet a Homo Oecologicus Alapítvány valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában

2019 szeptemberében jelent meg a Homo Oecologicus Alapítvány és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös kiadásában a „Kényszerpályák és lehetőségek - A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet. A kiadvány a 2010-es kormányváltás óta eltelt időszak magyarországi községeket érintő közjogi, közpolitikai és igazgatási történéseinek szintetizálására vállalkozik. A községi tanulmánykötet fontos szakmai újítása az előző várostérségi kötethez képest, a...

Részletek

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek